2022 - 2023

50 jaar ZMVK


  

2021 - 2022

Nieuw bestuur met Marc du Mesniel, Nico Van Hecke, David Van 

 

Avermaet en Kevin Van de Wiele. Dit in samenwerking met de schepen

 

van sport Zele en de federatie Voetbal Vlaanderen / afd.

 

Minivoetbal.

 

 

2020-2021

Na Eric krijgt ook Marc du Mesniel de sporttrofee "Staat van verdienste"

 

De competitie ZMVK,  met 20 ploegen de eerste  in de nieuwe sporthal

 

"De Klodde".

 

Door de wereldomvattende coronapandemie werd de competitie na

 

7 weken stilgelegd.

 

 

2018 - 2019

De ploegen moesten hen plan trekken na sluiting van de kantine.

 

Overname sporthal door het gemeentebestuur.

 

 

2012 - 2013

Fusie van de kern met de recrea, goed voor samen 22 ploegen.

 

 Eric Tranoy krijgt sporttrofee voor "Staat van verdienste"

 

 

2009 - 2010

nieuw bestuurslid website verantwoordelijke Nico Van Hecke.

 

 

2007 - 2008

ZMVK-clubaantal stijgt tot 28.

 

Mei 2008 start ZMVK met eigen website www.zmvk.be

 

 

2006 - 2007

Er wordt gestart met een Recrea-reeks ( op vrijdag en zaterdag ).

 

Meteen een groot succes, zowel kwalitatief als kwantitatief.

 

 

2003 - 2007

Het bestuur maakt werk van kernsponsors ( aanvankelijk 6, nu 8 ). 

 

Met deze geldelijke steun tracht het bestuur drempelverlagend te werken 

 

naar nieuwe ploegen toe.

 

Zo blijft er ook iets over om de pr naar de clubs toe op peil te houden.

 

Aanpassing bestuur: Eric Tranoy ( alg. secr. ), Karel Poppe (drukwerken )

 

en Marc Du Mesniel ( pers en recrea ).

 

 

2001 - 2002

30 jaar ZMVK met speciale voorwaarden voor de deelnemende clubs.

 

 

2000 - 2001

NOMB wordt VMF ( Vlaamse Minivoetbal Federatie ).

 

Het ZMVK-bestuur introduceert:

 

“Kwistig met het reglement” met per uitgave 1000 Bef reductie op de

 

eindafrekening voor de winnende club.

 

 

1999 - 2000

Het bestuur van de ZMVK gaat voor de eerste maal op zoek naar een

 

competitiesponsor ( tevergeefs ).

 

 

1998 - 1999

ZMVK met 20 ploegen die een volledige eerste ronde en een opgesplitste

 

tweede ronde ( in 2 reeksen ) afwerken.

 

 

1997 - 1988

Enkel de leden van het dagelijks bestuur overleven het Jubileum 25 jaar 

 

ZMVK. Zij vinden uitbreiding bij Kris Cornelis als persverantwoordelijke.

 

Het is in dit seizoen dat ingrijpende reglementswijzigingen ingevoerd

 

worden (protestcorner en rechtstreekse corner).

 

 

1996 - 1997

25 jaar ZMVK.

 

 

1994 - 1995

de Beker van Zele wordt in tornooivorm gespeeld.

 

 

1992 - 1993

de veteranenreeks wordt geïntegreerd in de kernreeks.

 

De ZMVK bestaat voortaan uit twee reeksen.

 

 

1991 - 1992

20 jaar ZMVK. Bestuurswissel in de ZMVK: dagelijks bestuur door

 

Eric Tranoy, Mark De Kegel en Karel Poppe, Voorzitter Paul De Roover

 

Rudy De Grauwe en Paul Quintyn zetelen voortaan als adviserend lid.

 

 

1990 - 1991

de kernreeks wordt van bij het begin van de competitie in twee reeksen

 

gespeeld.

 

 

1988 - 1989

inrichting van een interkerncompetitie met de kernen Sint Gillis Waas,

 

Berlare en Zele.

 

 

1986 - 1987

Viering 15 jaar ZMVK.

 

 

1985 - 1086

uitbreiding van het bestuur van de ZMVK met Johan Roels,

 

Luc Van Cauteren en Chris De Waele.

 

 

1984 - 1985

record aantal ingeschreven ploegen: 36

 

 

1983 - 1984

nieuwe formule wordt in de kernreeks een noodzaak door de aangroei van

 

het aantal ploegen: organisatie van een A en B reeks na de heenronde.

 

 

1982 - 1983

oprichting van een veteranencompetitie met zeven ploegen.

 

Tweede zaal in de sporthal VHVD wordt ter beschikking gesteld.

 

 

1981 - 1982

10 jaar ZMVK. Huur van sporthal VHVD en naast zaterdag,

 

ook op andere dagen van de week minivoetbal.

 

 

1978 - 1979

1978-1979: aansluiting van de ZMVK bij een erkende sportfederatie:

 

Nationale Onafhankelijke Minivoetbalbond.

 

 

1974 - 1975

beker van Zele minivoetbal wordt voor het eerst georganiseerd.

 

Rudy De Grauwe en Paul Quityn worden opgenomen in het bestuur van de

 

ZMVK.

 

 

 

 

1973 - 1974

bijkomende minivoetbalterrein op gemeentelijk Sport- en Wandelpark.

 

 competitie met tien ploegen ging door op de speelplaats van het PiusX

 

College op zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag.

 

 

1972

30 september eerste competitiewedstrijd minivoetbal in Zele.

 

Organisatie MV Zele.

 

Stichters van de ZMVK: EricWillockx, Marc Quintyn en Paul De Rover.

 

 

  

historiek

Kouterstraat 115


9240 Zele

 

  

Narcislaan 50


9240 Zele

 

0472 46 13 72

hout - pvc - aluminium


Felix

Timmermanstraat 18 

Zele


0474/94 53 34

schrijnwerkerij

Carnoy

bvba

DevOps Consultancy


jochen@sejo-it.be

  

klinkerwerken

Hudi

bvba

 Langestraat 234


9240 Zele

 

052 45 03 29

Marc Herrebaut


Zeelsebaan 80


9200 Dendermonde


052/20 21 53

Conny Herssens


Dijkstraat 86, Zele


052 45 13 35 - 0468 27 36 35